Informácie o podujatí

Informácie

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.

Kredity

Pasívna účasťAktívna účasť
Piatok 23.3.20183 kredityAutor prednášky10 kreditov
Sobota 24.3.20187 kreditovSpoluautor prednášky5 kreditov

Registrácia

Pre účasť na podujatí sa vyžaduje registrácia online na www.rezidenti.sk/registracia/
Účasť je možné zrušiť do 10.3.2018 a to mailom na adresu laki@cbservices.sk

Ubytovanie

Ubytovanie pre registrovaných účastníkov je zabezpečené v mieste konania v hoteli Falkensteiner Bratislava. Ubytovanie je hradené z edukačného grantu určeného na vzdelávanie lekárov v rezidentskom programe.

Strava

Strava pre registrovaných účastníkov je zabezpečená formou bufetov v mieste konania v hoteli Falkensteiner Bratislava.

Poplatky

Ubytovanie a strava (možnosť zvoliť si v registračnom formulári) je pre registrovaných rezidentov hradená z edukačného grantu určeného na vzdelávanie lekárov v rezidentskom programe.

Nepeňažné plnenie

Nepeňažné plnenie Vám bude zaslané po skončení podujatia a bude vypočítané zo sumy z ubytovania.