Kontaktné údaje

hotel2

Miesto konania

Falkensteiner Hotel Bratislava****
https://www.falkensteiner.com/sk/hotel/bratislava
Pilárikova ulica 5
SK-811 03 Bratislava

AKVlogo

Organizátor

Akadémia medicínskeho vzdelávania
v partnerstve so
Spoločnosťou všeobecných lekárov Slovenska

laki@cbservices.sk
+421 915 585 888