Účasť rezidentov je hradená z edukačného grantu určeného na vzdelávanie lekárov v rezidentskom programe.